การประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ/ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564

หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  
ค้นหาร่างกฎหมาย  


จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561


 
กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0 2242 5900
พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ