ความตัดกันของสี default black white yellow black
ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  
  

ข้อมูลการเสนอร่างกฎหมาย

 
สืบค้นด้วยชื่อร่างหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับร่าง
 
จัดเรียงตาม   

 
ผลการสืบค้นจำนวน  3  รายการ
  

ชื่อร่างผู้เสนอสถานภาพวันที่เสนอหมายเหตุผู้เข้าชื่อ/ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง
ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ. ....คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ
06 ก.ย. 2565 08:40เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ ครั้งที่ 1127 (0)
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....นายสุรสีห์ ลานนท์
เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ
01 มิ.ย. 2565 13:45เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ ครั้งที่ 169 (0)
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....นายสุรสีห์ ลานนท์
เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ
01 มิ.ย. 2565 13:09เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ ครั้งที่ 153 (0)  ข้อตกลงและเงื่อนไข